Truyện Tranh Hài

1. Thầy giỏi trò tài 2. Hảo đệ tử :)) 3. Thiết chưởng 4. Câu cá kiểu Ô long 5. Đừng đùa với cá 6. Tiết kiệm nước 7. Thầy lang đa tài 8. Tài vẽ cùa sư phụ 9. Mắt mờ đầu óc vẫn tinh 10. siêu thoát 11. Bản chất khó sửa 12. Tức cảnh sinh tình 13. Chuyện thường ngày 14. Sốt cả ruột 15. Áp dụng sai đối tượng 16. Đánh dấu 17. Thoát hơi 18. Được voi đòi tiên 19. Núi ở trong lòng 20. Bé cái nhầm

Advertisements