Paintings of Richard S. Johnson

Richard S. Johnson vẽ nhiều bức tranh lãng mạn về các cô gái nằm ngủ hay đang mơ màng.

Richard S. Johnson sinh năm 1953, trong gia đình nghệ thuật ở Chicago.

 

Tranh của ông thường mang nét trữ tình, lãng mạn.

 
 

Johnson đa phần vẽ phụ nữ ở góc nhìn không chính diện.

 
 

Các cô gái mang vẻ đẹp mơ màng.

 
 
 
 
 
 
 Hải Lan

Ảnh: Richard S. Johnson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s