Kho năng lượng

Nhà chị giống như cái kho tái tạo năng lượng vậy. Buồn cũng xuống, đói cũng xuống, mệt mỏi cũng xuống, cô đơn cũng xuống, đau bệnh cũng xuống; cứ việc nằm dài ra ngủ, coi tivi, đọc sách, chơi game, đi dạo, trồng cây, phụ chạy bàn nấu nướng, lâu lâu thì lôi đồ ra vẽ tranh, tới bữa thì có cơm dọn sẵn, bệnh thì có cháu mang thuốc cho uống, đồ thì có người giặt-phơi-xếp sẵn luôn. Sao trên đời lại có điều tuyệt vời như vậy nhỉ!

Có chị thật là hay!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s