phụ nữ thực thụ

Để trở thành người phụ nữ thực thụ – bạn phải biết cách biến nổi đau thành vẻ đẹp và như thế bạn sẽ phải học cách tự chống chọi với nỗi đau một mình khi mọi người đang trầm trồ tán dương vẻ đẹp của bạn. Một người phụ nữ trưởng thành là một người phụ nữ không nhận sự thương hại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s