… Một người nếu có thể sống tới 80 tuổi, trừ đi 15 năm chưa hiểu biết gì và 15 năm thời gian về già, lại trừ đi khoảng 2/3 thời gian cho ngủ, ăn uống và giao lưu xã hội, thời gian hữu hiệu cả đời có thể dùng để làm việc và học tập là rất ngắn và có hạn, chỉ có chừng 6000 ngày. Vì vậy, ai nhận thấy rõ được sự quý báu của thời gian, người đó sẽ nắm bắt được từng giây từng phút của thời gian để phấn đấu cho mục tiêu của mình, cuộc sống sẽ phong phú và có ý nghĩa. Còn cuộc đời cứ vô định, chẳng có bất cứ một mục tiêu nào thì thật vô nghĩa, thật là bi ai…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s