Plan B

Vậy là kế hoạch A đã phá sản, bạn không thể chắc chắn được khi mọi thứ đều nằm trong tay người khác và ngồi đợi mong cho mọi chuyện diễn ra suông sẽ. Bạn chỉ có thể làm được khi bạn tin chắc nó sẽ diễn ra như thế với sự kiểm soát chặt chẽ của bạn, trong khả năng của bạn. Làm hết sức và cầu may nhưng hãy chuẩn bị 1 kế hoạch khác nếu mọi việc không diễn ra như bạn muốn. Trong cuộc sống luôn cần có plan B.
Ah không, trước khi chuyển qua B mình phải thử với plan A+ đã, dù biết là khó khăn nhưng mình không muốn bỏ sót các cơ hội, ít ra mình cũng có kinh nghiệm về nó.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s