Truyện Tranh Hài

1. Thầy giỏi trò tài 2. Hảo đệ tử :)) 3. Thiết chưởng 4. Câu cá kiểu Ô long 5. Đừng đùa với cá 6. Tiết kiệm nước 7. Thầy lang đa tài 8. Tài vẽ cùa sư phụ 9. Mắt mờ đầu óc vẫn tinh 10. siêu thoát 11. Bản chất khó sửa 12. Tức cảnh sinh tình 13. Chuyện thường ngày 14. Sốt cả ruột 15. Áp dụng sai đối tượng 16. Đánh dấu 17. Thoát hơi 18. Được voi đòi tiên 19. Núi ở trong lòng 20. Bé cái nhầm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s